Francja - socjalizm w praktyce...

FatBantha

sprzedawca niszowych etosów
Członek Załogi
8 902
25 577
Aż 90 proc. francuskich posłów łamie prawo
Świat
Dzisiaj, 20 stycznia (12:37)
Polityczny skandal we Francji. Aż 90 procent posłów do Zgromadzenia Narodowego łamie prawo dotyczące deklaracji majątkowych i konfliktów interesów. Ujawniły to francuskie media. Dziennikarze podkreślają, że obietnice prezydenta Emmanuela Macrona o uzdrowieniu życia politycznego we Francji zostały wyrzucone do kosza.

Media ujawniają, że większość francuskich posłów "zapomniała" o obowiązku informowania o nagłym wzbogaceniu się lub po prostu o dodatkowych pracach zarobkowych - m.in. w roli doradców wielkich koncernów. Może to budzić podejrzenia o korupcję.

Inni deputowani ukrywają szczegóły dotyczące asystentów parlamentarnych, w tym stopnia pokrewieństwa z osobami pracującymi na tych stanowiskach. Może to budzić podejrzenia o fikcyjne zatrudnienie członków rodziny, którzy w praktyce pobierają płace bez wykonywania konkretnej pracy.

Sami posłowie oburzają się natomiast, że ich wizerunek jest oczerniany. Zapewniają, że nie są oszustami. Twierdzą, że po prostu często zapominają o dopełnieniu niektórych obowiązków.

Marek Gładysz
 

FatBantha

sprzedawca niszowych etosów
Członek Załogi
8 902
25 577
Tej samiutkiej!

Ale dysonans poznawczy zupełnie zanika, gdy przyjmie się powszechnie poważaną w społeczeństwie regułę: "co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie".

Łamiąc domniemaną uniwersalność etyki, tworząc kategorię ludzi uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych tworzy się zaczątek dla zdrowej hierarchii społecznej: jedni rozkazują, pozostali słuchają. Rozkazujący nie muszą słuchać swoich rozkazów. :)

Nie wolno dyskryminować muzułmanek, chyba że jesteś państwem, to wtedy wolno.
 

pawlis

Samotny wilk
2 420
10 080


w skrócie:
- dzięki żółtym kamizelkom wycofano z wielu podwyżek podatków
- nadal protestują
- najpierw nazywano żółte kamizelki antyekologicznymi, potem skrajną prawicą, potem antysemitami
- też na zwykłych Francuzów pluje się za rzekomy antysemityzm
- na wybory do europarlamentu we Francji mało kto chodzi
- podczas rozrób do żółtych kamizelek dołączają różne środowiska, by uszczknąć sobie kawałek torta (jak np. antifa)
 
Ostatnia edycja:

Staszek Alcatraz

Tak jak Pan Janusz powiedział
2 789
8 417
Czubek Macron nakreślił swoją wizję Europy.

Na rzecz europejskiego odrodzenia

Obywatele Europy,
Jeśli pozwalam sobie zwrócić się do was bezpośrednio, to nie tylko w imieniu Historii i wartości, które nas jednoczą, ale dlatego, że istnieje pilna konieczność. Za kilka tygodni, wybory europejskie zadecydują o przyszłości naszego kontynentu – pisze Emmanuel MACRON

Nigdy od czasów II Wojny Światowej, Europa nie była tak bardzo potrzebna. A jednocześnie, Europa nigdy nie była tak bardzo zagrożona.

Brexit jest tego symbolem. Symbolem kryzysu Europy, która nie była zdolna odpowiedzieć na potrzeby ochrony narodów w obliczu ogromnych wstrząsów współczesnego świata. Jest też symbolem pułapki europejskiej. Pułapką nie jest przynależność do Unii Europejskiej ; to kłamstwo i brak odpowiedzialności mogą ją zniszczyć. Kto powiedział Brytyjczykom prawdę o ich przyszłości po Brexit ? Kto im mówił o utracie dostępu do rynku europejskiego ? Kto wspomniał o zagrożeniach dla pokoju w Irlandii po powrocie do granicy z przeszłości ? Nacjonalistyczne zamknięcie nie proponuje niczego ; to odrzucenie bez projektu. I ta pułapka zagraża całej Europie : ci, którzy wykorzystują gniew, wspierani przez fałszywe informacje, obiecują wszystko i nic.

W obliczu tych manipulacji musimy pozostać nieugięci. Dumni i przenikliwi. Przede wszystkim powiedzieć czym jest Europa. Jest to sukces historyczny : pojednanie zdewastowanego kontynentu w bezprecedensowym projekcie pokoju, dobrobytu i wolności. Nigdy tego nie zapomnijmy. I ten projekt, dzisiaj, nadal nas chroni : który kraj może działać sam w obliczu agresywnych strategii wielkich mocarstw ? Kto, może twierdzić, że jest suwerenny, będąc sam, w obliczu cyfrowych gigantów ? W jaki sposób, bez euro, które jest siłą całej Unii, moglibyśmy stawiać opór kryzysom kapitalizmu finansowego?

Europa, to są także te tysiące projektów życia codziennego, które zmieniły oblicze naszych terytoriów, te odnawiane licea, ta zbudowana droga, szybki dostęp do Internetu, nareszcie osiągalny. Ta walka jest codziennym zaangażowaniem, ponieważ ani Europa ani pokój nigdy nie są zdobyte na raz na zawsze. W imieniu Francji działam nieustannie dla rozwoju Europy i obrony jej modelu.

Pokazaliśmy, że jest możliwe to, o czym mówiono nam, że jest nieosiągalne : stworzenie obrony europejskiej lub ochrona praw społecznych.

Ale trzeba zrobić więcej, szybciej. Istnieje bowiem inna pułapka: status quo i rezygnacja. W obliczu wielkich wstrząsów na świecie, obywatele mówią nam bardzo często : « Gdzie jest Europa ? Co robi Europa ? » . Stała się ona, ich zdaniem, rynkiem bez duszy. Nie, Europa nie jest tylko rynkiem, jest ona projektem. Rynek jest użyteczny, ale nie może nam pozwolić zapomnieć o konieczności granic, które chronią i wartości, które łączą. Nacjonaliści mylą się kiedy udają, że wycofaniem się z Europy, bronią naszej tożsamości; ponieważ to właśnie cywilizacja europejska nas łączy, nas wyzwala, nas chroni. Ale ci, którzy nie chcieliby niczego zmienić też są w błędzie, ponieważ zaprzeczają lękom, które ogarniają nasze narody, wątpliwościom, które podważają nasze demokracje. Jesteśmy w momencie decydującym dla naszego kontynentu ; momencie, w którym wspólnie, politycznie i kulturowo, musimy wymyśleć, formy naszej cywilizacji w zmieniającym się świecie. Jest to czas europejskiego Odrodzenia. Dlatego też, odporny na pokusy zamknięcia się w sobie i pokusy podziałów, proponuję wspólną budowę tego Odrodzenia wokół trzech ambicji : wolność, opieka i postęp.

Model europejski opiera się na wolności człowieka, różnorodności opinii i tworzeniu. Naszą fundamentalną wolnością jest demokratyczna wolność wyboru naszych przywódców i to wtedy, podczas każdego głosowania, obce mocarstwa próbują wpływać na nasze głosy. Proponuję utworzenie Europejskiej Agencji Ochrony Demokracji, która zapewni każdemu Państwu członkowskiemu europejskich ekspertów dla ochrony procesu wyborczego przed cyberprzestępczością i manipulacjami.

W tym duchu niezależności, musimy również zabronić finansowania europejskich partii politycznych przez obce mocarstwa.

Musimy usunąć z Internetu, zgodnie z przepisami europejskimi, wszelkie przejawy mowy nienawiści i przemocy, ponieważ poszanowanie jednostki jest podstawą naszej cywilizacji godności.

Oparta na wewnętrznym pojednaniu, Unia europejska zapomniała przyglądać się realiom świata. Żadna wspólnota nie tworzy poczucia przynależności, jeśli nie ma granic, których broni. Granica to wolność w bezpieczeństwie. Dlatego musimy odnowić strefę Schengen : wszyscy ci, którzy chcą w niej uczestniczyć muszą wypełnić zobowiązania odpowiedzialności (ścisła kontrola granic) i solidarności (jednolita polityka azylowa, z jednakowymi zasadami przyjmowania i odmowy ). Wspólna policja graniczna i Europejski Urząd ds. azylowych, ścisłe obowiazki kontroli, solidarność europejska do której przyczynia się każdy kraj, pod zwierzchnictwem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Wewnętrznego : w obliczu migracji, wierzę w Europę, która chroni zarówno swoje wartości jak i swoje granice.

Te same wymogi powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do obrony. W ciągu ostatnich dwóch lat zrobiono znaczne postępy, ale powinniśmy wskazać jasną orientację : traktat obrony i bezpieczeństwa powinien zdefiniować nasze niezbędne zobowiazania, w porozumieniu z NATO i naszymi europejskimi sojusznikami : zwiększenie wydatków wojskowych, wprowadzenie w życie klauzuli wzajemnej obrony, Europejska Rada Bezpieczeństwa z udziałem Zjednoczonego Królestwa w celu przygotowania naszych wspólnych decyzji.

Nasze granice muszą również zapewnić uczciwą konkurencję. Które mocarstwo na świecie wyraża zgodę na kontynuowanie handlu z tymi, którzy nie przestrzegają żadnej z jego reguł. Nie możemy poddać się nic nie mówiąc.

Musimy zreformować naszą politykę konkurencji, zaktualizować naszą politykę handlową: karanie lub zakazanie w Europie przedsiębiorstw, które naruszają nasze strategiczne interesy i nasze fundamentalne wartości.

Takie jak normy środowiskowe, ochrona dannych i uczciwe płacenie podatków ; i zapewnić preferencję europejską w strategicznych gałęziach przemysłu i na rynkach publicznych, tak jak to robią nasi amerykańscy lub chińscy konkurenci.

Europa nie jest drugorzędnym mocarstwem. Cała Europa jest awangardą : zawsze potrafiła zdefiniować normy postępu. Dlatego powinna ona wnieść projekt, raczej konwergencji niż konkurencji : Europa, gdzie zostało utworzone ubezpieczenie społeczne, powinna ustanowić dla każdego pracownika, ze Wschodu na Zachód i z Północy na Południe, osłonę społeczną gwarantującą mu takie samo wynagrodzenie w tym samym miejscu pracy i europejskie wynagrodzenie minimalne, dostosowane do każdego kraju i omawiane zbiorowo każdego roku.
 

Staszek Alcatraz

Tak jak Pan Janusz powiedział
2 789
8 417
ciąg dalszy:

Pójść znowu drogą postępu, to też stanąć na czele walki ekologicznej. Czy będziemy mogli spojrzeć w oczy naszym dzieciom, jeśli nie zlikwidujemy naszego zadłużenia klimatycznego ? Unia europejska powinna określić swoje ambicje – 0 dwutlenku węgla w 2050 roku, zmniejszenie o połowę pestycydów w 2025 roku – i dostosować swoją politykę do tego wymogu:Europejski Bank klimatyczny w celu finansowania przemiany ekologicznej ;Europejska inspekcja sanitarna w celu wzmocnienia kontroli naszej żywności ; wobec gróźb ze strony środowisk lobbystycznych, niezależna ocena naukowa substancji niebezpiecznych dla środowiska i dla zdrowia…Ten imperatyw musi kierować całym naszym działaniem : klimat musi być mandatem dla wszystkich naszych instytucji, od Banku centralnego do Komisji europejskiej, od budżetu europejskiego do planu inwestycyjnego dla Europy.

Postęp i wolność, to możliwość życia z własnej pracy : aby tworzyć miejsca pracy, Europa musi antycypować. Dlatego powinna ona nie tylko uregulować działalność gigantów cyfrowych, tworząc europejski nadzór nad dużymi platformami (przyspieszona sankcja za zakłócenie konkurencji, przejrzystość ich algorytmów…), ale także finansować innowacje, zapewniając nowej Europejskiej Radzie ds. Innowacji budżet porównywalny z budżetem Stanów Zjednoczonych, by osiągnąć wiodącą pozycję w dziedzinie nowych przełomów technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja.

Europa, która zamierza odgrywać rolę światową musi być ukierunkowana na Afrykę, z którą powinniśmy zawrzeć pakt przyszłości. Przyjmując, że mamy wspólny los, wspierajmy jej rozwój w sposób ambitny i niedefensywny : inwestycje, partnerstwo między uniwersytetami, edukacja dziewcząt…

Wolność, ochrona, postęp. Na tych filarach musimy budować Odrodzenie europejskie. Nie możemy pozwolić nacjonalistom, nie mającym rozwiązania, wykorzystywać gniew narodów. Nie możemy być lunatykami w osłabionej Europie.

Nie możemy poddawać się rutynie i czczym zaklęciom. Humanizm europejski to wymóg działania. I wszędzie obywatele proszą o uczestniczenie w przemianach. Do końca roku utwórzmy więc wspólnie z przedstawicielami instytucji europejskich i Państw, Konferencję dla Europy, aby zaproponować wszystkie zmiany niezbędne dla naszego politycznego projektu, bez tabu, nawet bez tabu rewizji traktatów. Konferencja ta powinna zaangażować panele obywatelskie, wysłuchiwać pracowników akademickich, partnerów społecznych, przedstawicieli religijnych i duchowych. Zdefiniuje ona harmonogram działań dla Unii europejskiej przekładając te główne priorytety na konkretne działania. Będą spory, ale czy lepsza jest skostniała Europa czy też Europa, która rozwija się czasami w różnym tempie, ale pozostaje otwarta dla wszystkich ?

W tej Europie, narody przejmą naprawdę kontrolę nad swoim losem; jestem pewien, że w tej Europie, Zjednoczone Królestwo znajdzie swoje miejsce.

Obywatele Europy, impas Brexitu jest lekcją dla nas wszystkich. Wydostańmy sie z tej pułapki, nadajmy sens nadchodzącym wyborom i naszemu projektowi. Do was należy decyzja, czy Europa, wartości postępu, które niesie ona ze sobą, powinny być czymś więcej niż nawiasem w historii. Proponuję ten wybór, abyśmy razem utorowali drogę dla Odrodzenia europejskiego.
 

inho

Well-Known Member
1 635
4 491
To jest terrror opakowany w piękne słowa takie jak wolność, solidarność, bezpieczeństwo, progres itd.

Podsumowując:
 • Brexit jest zły, bo nikt Brytolom nie powiedział, że UE będzie ich szantażować odcięciem od rynku pozostałej części Europy
 • Kapitalizm jest zły i Unia ma chronić Europę przed powodowanymi przez kapitalizm kryzysami.
 • To dzięki UE mamy szkoły, drogi i szybki internet
 • Suwerenność państw europejskich jest zła, za to "suwerenność UE" jest dobra
 • Ma powstać centralny urząd monitorujący wybory w państwach członkowskich (jak w sowietach: nie będzie gwarantował uczciwości wyborów, tylko pilnował, żeby wyniki były odpowiednie)
 • UE nie chce, żeby inne mocarstwa konkurowały z aparatem UE w finansowaniu partii politycznych
 • cenzura internetu pod pretekstem ochrony szacunku dla jednostki w imię większego dobra (poszanowanie praw jednostki nie liczy się w przypadku np. podatków)
 • granice państw europejskich są złe, ale granica UE musi koniecznie być chroniona fizycznie i ekonomicznie
 • polityka azylowa i migracyjna ma zostać ujednolicona, scentralizowana i zarządzana wyłącznie przez aparat UE
 • handel jest przywilejem, na który trzeba mieć zgodę UE (vide Brexit) - warunkiem jest m.in "uczciwe płacenie podatków"
 • konieczny jest unijny protekcjonizm w "strategicznych" i publicznych sektorach gospodarki
 • ochrona pracowników i europejska pensja minimalna
 • ograniczenie konkurencji na rzecz "konwergencji"
 • konieczne są regulację ograniczające "nieuczciwą" konkurencję
 • Kultura na poziomie państw europejskich jest zła, za to "cywilizację europejską" trzeba chronić
 • ...jednocześnie trzeba dalej współpracować z Afryką i kontynuować wymianę kulturową.
 • konieczna rewizja traktatów - czyli oficjalnie nastąpi próba utworzenia jednolitego państwa o nazwie UE

Oznacza to, że w najbliższej kadencji europarlamentu UE oficjalnie ujednolici cały kontynent do najgorszej, etatystycznej formy pod każdym względem. Brak "nieuczciwej" konkurencji podatkowej wewnątrz EU, ograniczenie konkurencji płacowej, ograniczenie konkurencji gospodarczej z powodu oficjalnego protekcjonizmu podmiotów objętych specjalnym parasolem ochronnym oraz sektora publicznego... Wymuszane centralnie prawa pracownicze, socjalne.

Moim zdaniem z punktu libertariańskiego jest to krok w przeciwną stronę od idei "Europy Tysiąca Liechtensteinów" - zamiast tego będzie jednolity euroland.

***

@Hanki Nie mogę się doczekać oficjalnego stanowiska Stowarzyszenia Libertariańskiego w kwestii planowanych zmian politycznych w Europie. :)
 

Hanki

Secessionist
1 509
5 017
@Hanki Nie mogę się doczekać oficjalnego stanowiska Stowarzyszenia Libertariańskiego w kwestii planowanych zmian politycznych w Europie. :)

To muszę Cię rozczarować, gdyż raczej się nie doczekasz. Nie mamy tego w planach.

Bardziej skupiamy się na działalności lokalnej i edukacyjnej aniżeli na analizach polityki zagranicznej i komentowaniu polityki europejskiej. Co najwyżej może pojawić się jakiś tekst któregoś z naszych członków na taki temat, niemniej jako SL nie zajmujemy oficjalnych stanowisk w takich sprawach.
 

inho

Well-Known Member
1 635
4 491
To muszę Cię rozczarować, gdyż raczej się nie doczekasz. Nie mamy tego w planach.

Bardziej skupiamy się na działalności lokalnej i edukacyjnej aniżeli na analizach polityki zagranicznej i komentowaniu polityki europejskiej. Co najwyżej może pojawić się jakiś tekst któregoś z naszych członków na taki temat, niemniej jako SL nie zajmujemy oficjalnych stanowisk w takich sprawach.
Tego właśnie oczekuję od SL - edukowania. Kolektywistyczne i etatystyczne organizacje jak Epicenter Network, Euractiv itp m.in przy udziale Marka Tatały z FOR, który uważa, że "UE stanowi wolnościowy kaganiec dla europejskich państw" (to z debaty, którą ostatnio zalinkowałeś) przekonują ludzi do najbardziej antywolnościowego, antylibertariańskiego projektu w historii Europy, a SL nie zabiera głosu? To w jakich okolicznościach edukacja libertariańska jest ważniejsza niż w takich sytuacjach jak teraz?

Czy znowu najbardziej libertariańską formacją w przestrzeni publicznej będzie Korwin i spółka?
 

Hanki

Secessionist
1 509
5 017
Tego właśnie oczekuję od SL - edukowania. Kolektywistyczne i etatystyczne organizacje jak Epicenter Network, Euractiv itp m.in przy udziale Marka Tatały z FOR, który uważa, że "UE stanowi wolnościowy kaganiec dla europejskich państw" (to z debaty, którą ostatnio zalinkowałeś) przekonują ludzi do najbardziej antywolnościowego, antylibertariańskiego projektu w historii Europy, a SL nie zabiera głosu? To w jakich okolicznościach edukacja libertariańska jest ważniejsza niż w takich sytuacjach jak teraz?

Czy znowu najbardziej libertariańską formacją w przestrzeni publicznej będzie Korwin i spółka?

Jak sam wskazałeś, poniekąd w tej debacie libertariańskie stanowisko wybrzmiało, zatem w jakiś sposób zabraliśmy głos w tej sprawie.

Poza tym z uwagi na rzadkość zasobów nie da się zrobić wszystkiego i komentować wszystkich zdarzeń. Trzeba dokonać jakiejś selekcji. Rozumiem, że może Ci się dokonywana przez SL selekcja nie podobać i nie odpowiadać.
 

inho

Well-Known Member
1 635
4 491
Jak sam wskazałeś, poniekąd w tej debacie libertariańskie stanowisko wybrzmiało, zatem w jakiś sposób zabraliśmy głos w tej sprawie.
Jedna ogólnoideowa debata na temat UE trzy lata temu, to wszystko co może zaoferować SL? To jakiś żart?

Poza tym z uwagi na rzadkość zasobów nie da się zrobić wszystkiego i komentować wszystkich zdarzeń. Trzeba dokonać jakiejś selekcji. Rozumiem, że może Ci się dokonywana przez SL selekcja nie podobać i nie odpowiadać.
Ok, będę dokładniej śledził komentarze przedstawicieli SL - jestem bardzo ciekawy, które wydarzenia są ważniejsze i zasługują na większe zainteresowanie z libowego punktu widzenia. #libwatch ;)
 

Hanki

Secessionist
1 509
5 017
Jedna ogólnoideowa debata na temat UE trzy lata temu, to wszystko co może zaoferować SL? To jakiś żart?

Jak pisałem, nie widzę szczególnego powodu, dla którego mielibyśmy się tym intensywniej zajmować.
Mamy w planach inne projekty i na nich zamierzamy się skupić, aniżeli na debatowaniu po raz n-ty na temat UE. Nasi członkowie i my jako SL raczej monitorujemy sprawę ACTA2.
 
Ostatnia edycja:

rawpra

Well-Known Member
2 741
5 378
ciąg dalszy:

Pójść znowu drogą postępu, to też stanąć na czele walki ekologicznej. Czy będziemy mogli spojrzeć w oczy naszym dzieciom, jeśli nie zlikwidujemy naszego zadłużenia klimatycznego ? Unia europejska powinna określić swoje ambicje – 0 dwutlenku węgla w 2050 roku, zmniejszenie o połowę pestycydów w 2025 roku – i dostosować swoją politykę do tego wymogu:Europejski Bank klimatyczny w celu finansowania przemiany ekologicznej ;Europejska inspekcja sanitarna w celu wzmocnienia kontroli naszej żywności ; wobec gróźb ze strony środowisk lobbystycznych, niezależna ocena naukowa substancji niebezpiecznych dla środowiska i dla zdrowia…Ten imperatyw musi kierować całym naszym działaniem : klimat musi być mandatem dla wszystkich naszych instytucji, od Banku centralnego do Komisji europejskiej, od budżetu europejskiego do planu inwestycyjnego dla Europy.

Postęp i wolność, to możliwość życia z własnej pracy : aby tworzyć miejsca pracy, Europa musi antycypować. Dlatego powinna ona nie tylko uregulować działalność gigantów cyfrowych, tworząc europejski nadzór nad dużymi platformami (przyspieszona sankcja za zakłócenie konkurencji, przejrzystość ich algorytmów…), ale także finansować innowacje, zapewniając nowej Europejskiej Radzie ds. Innowacji budżet porównywalny z budżetem Stanów Zjednoczonych, by osiągnąć wiodącą pozycję w dziedzinie nowych przełomów technologicznych, takich jak sztuczna inteligencja.

Europa, która zamierza odgrywać rolę światową musi być ukierunkowana na Afrykę, z którą powinniśmy zawrzeć pakt przyszłości. Przyjmując, że mamy wspólny los, wspierajmy jej rozwój w sposób ambitny i niedefensywny : inwestycje, partnerstwo między uniwersytetami, edukacja dziewcząt…

Wolność, ochrona, postęp. Na tych filarach musimy budować Odrodzenie europejskie. Nie możemy pozwolić nacjonalistom, nie mającym rozwiązania, wykorzystywać gniew narodów. Nie możemy być lunatykami w osłabionej Europie.

Nie możemy poddawać się rutynie i czczym zaklęciom. Humanizm europejski to wymóg działania. I wszędzie obywatele proszą o uczestniczenie w przemianach. Do końca roku utwórzmy więc wspólnie z przedstawicielami instytucji europejskich i Państw, Konferencję dla Europy, aby zaproponować wszystkie zmiany niezbędne dla naszego politycznego projektu, bez tabu, nawet bez tabu rewizji traktatów. Konferencja ta powinna zaangażować panele obywatelskie, wysłuchiwać pracowników akademickich, partnerów społecznych, przedstawicieli religijnych i duchowych. Zdefiniuje ona harmonogram działań dla Unii europejskiej przekładając te główne priorytety na konkretne działania. Będą spory, ale czy lepsza jest skostniała Europa czy też Europa, która rozwija się czasami w różnym tempie, ale pozostaje otwarta dla wszystkich ?

W tej Europie, narody przejmą naprawdę kontrolę nad swoim losem; jestem pewien, że w tej Europie, Zjednoczone Królestwo znajdzie swoje miejsce.

Obywatele Europy, impas Brexitu jest lekcją dla nas wszystkich. Wydostańmy sie z tej pułapki, nadajmy sens nadchodzącym wyborom i naszemu projektowi. Do was należy decyzja, czy Europa, wartości postępu, które niesie ona ze sobą, powinny być czymś więcej niż nawiasem w historii. Proponuję ten wybór, abyśmy razem utorowali drogę dla Odrodzenia europejskiego.
myślę że "postęp" wyklucza się z humanizmem
 
Do góry Bottom