Wasze ulubione wersety/cytaty z Biblii

draq

Well-Known Member
198
275
Kol 3, 22: "Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdyby dla przypodobania się ludziom, lecz ze szczerego serca, jak bojący się Pana."

1 Tm 6, 1: "Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech własnych panów uznają za godnych wszelkiej czci, ażeby nie bluźniono imieniu Boga i naszej nauce."

Tyt 2:9-10: "Niewolnicy niech będą poddani swoim panom we wszystkim, niech się starają im przypodobać, niech się im nie sprzeciwiają."

P 2:18: "Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym."

Ef 6, 5: "Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią, w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom."
 
U

ultimate

Guest
"(1) Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: (2) Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. (3) On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? (4) Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. (5) Wy zaś mówicie: Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, (6) ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. (7) Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: (8) Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (9) Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi."
 

FatBantha

sprzedawca niszowych etosów
Członek Załogi
8 902
25 759
A ten cytat o robieniu kupy?

Biblia Warszawska:Wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę, a gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, po przykucnięciu przykryjesz to, co z ciebie wyszło,
Biblia Tysiąclecia:Zaopatrzysz się w kołek, a gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył,
Biblia Gdańska:I będziesz miał rydlik między naczyniem swojem; a gdybyś chciał usiąść dla potrzeby, wykopiesz nim dołek, a obróciwszy się, zagrzebiesz plugastwo twoje.


http://www.biblia-internetowa.pl/5Moj/23/14.html
 
L

lernakow

Guest
Biblia Tysiąclecia: Sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jadł, pił i doznawał radości, i by to go cieszyło przy jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg.
 

enigma21

miłujący prawdę
26
1
Jana 9
(1) A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. (2) I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? (3) Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. (4) Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. (5) Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. (6) Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. (7) I rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Syloe (to znaczy Posłany). Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem. (8) A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili: Czyż to nie ten, który siadywał żebrząc? (9) Jedni mówili: To jest on, a inni mówili: Nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł: To ja. (10) Mówili tedy do niego: Jak więc otworzyły się oczy twoje? (11) A on odpowiadając, rzekł: Człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje, i rzekł mi: Idź do sadzawki Syloe i obmyj się; poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. (12) Rzekli do niego: Gdzież On jest? Odpowiedział: Nie wiem. (13) Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. (14) A był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. (15) Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł: Nałożył błota na oczy moje, i obmyłem się, i widzę. (16) Na to niektórzy faryzeusze rzekli: Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu; inni natomiast mówili: Jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. (17) Rzekli tedy znów do ślepego: Co sądzisz o nim, skoro otworzył oczy twoje? A on odpowiedział: To prorok. (18) Żydzi jednak nie chcieli wierzyć, że był ślepy i przejrzał, dopóki nie przywołali rodziców tego, który przejrzał. (19) I zapytali ich, mówiąc: Czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi? (20) A odpowiadając rodzice jego, rzekli: Wiemy, że to jest syn nasz i że się ślepym urodził; (21) lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy; jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie. (22) Tak mówili rodzice jego, bo się bali Żydów; albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że On jest Chrystusem. (23) Dlatego rodzice jego mówili: Jest dorosły, jego zapytajcie. (24) Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu; my wiemy, że człowiek ten jest grzeszny. (25) A on odpowiedział: Czy jest grzeszny, nie wiem: to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. (26) Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? Jakże otworzył oczy twoje? (27) Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście; co jeszcze chcecie słyszeć? Czy i wy chcecie zostać uczniami jego? (28) Złorzeczyli mu więc, mówiąc: Ty jesteś uczniem jego, ale my jesteśmy uczniami Mojżesza. (29) My wiemy, że Bóg mówił do Mojżesza, lecz skąd Ten pochodzi, nie wiemy. (30) Odpowiadając ów człowiek, rzekł do nich: To rzecz dziwna, że nie wiecie, skąd On jest, a przecież otworzył oczy moje. (31) Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, ale tego, kto jest bogobojny i pełni wolę jego, wysłuchuje. (32) Odkąd świat światem, nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy śleponarodzonego. (33) Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. (34) Odpowiadając, rzekli do niego: Tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. (35) A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili, i gdy go spotkał, rzekł: Czy wierzysz w Syna Człowieczego? (36) A on odpowiadając, rzekł: Któż to jest, Panie, bym mógł w niego uwierzyć? (37) A Jezus rzekł do niego: Widziałeś go już, a jest nim właśnie Ten, co rozmawia z tobą. (38) Ów rzekł: Wierzę, Panie! I złożył mu pokłon. (39) I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. (40) A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: Czy i my ślepi jesteśmy? (41) Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie w grzechu.
 
D

Deleted member 6341

Guest
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków.

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!" (Mt 7,12–14)
 
R

ramon

Guest
Prz. 11:22
//
Złoty kolczyk na ryju świni, to to samo, co piękna kobieta bez moralności.
 
D

Deleted member 6431

Guest
52724415_671608159909076_271591683272493998_n.jpg
 
D

Deleted member 4683

Guest


Na pierwszy rzut oka ten obrazek wygląda jak prosta agitka w stylu plakatów reklamujących farmaceutyki na odprężenie albo ostrzegających przed zgubnymi skutkami romansu z alko.

Jednak w rzeczywistości idealnie oddaje działanie tzw. "pokoju bożego". Z czasów kiedy jeszcze chodziłem do kościoła katolickiego pamiętam zwrot który padał z ust księdza: "pokój pański niech będzie z wami wszystkimi". Na co tłum raźno huczał: "i z duchem twoim". Później na sam koniec padało jeszcze moje ulubione zdanie "idźcie w pokoju Chrystusa" na co wszyscy: "Bogu niech będą dzięki" i wreszcie można się było zwijać. Ten "Pokój" zawsze stanowił dla mnie wyłącznie figurę retoryzną, frazes i element liturgii. W ostateczności kojarzył mi sie z pokojem w znaczeniu braku wojny lub pacyfizmem.

Jednak w rzeczywistości ten pokój boży ( pokój pański ) oznacza coś bardzo realnego. W ewangelii Mateusza ( Mt 10: 12 ) Jezus mówi do apostołów: "Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem.Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was!". Pokój ten nie jest więc symbolem ani abstrakcją lecz czymś bardzo konkretnym i otrzymywanym z zewnątrz.

Odchodząc Jezus pozostawił ten Pokój swoim uczniom mówiąc: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J14:27). O tym też Pokoju pisze też św. Paweł w liście do Filipian:: „A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” ( Filipian 4:7 ). Cały Nowy Testament jest pełen wzmianek o Pokoju którym Jezus obdarza tych którzy w Niego uwierzyli np. „A to, że trwa On w nas poznajemy po Duchu, którego nam dał” ( 1 J 3: 24), "Królestwo Boże - to nie sprawa jedzenia i picia; jego istota - to sprawiedliwość, pokój i radość, którą daje Duch Święty. " ( Rz. 14:17 ), "Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz po to, byśmy byli napełnieni mocą, miłością i roztropnością." ( II Tm 1:7). itd, itd,

Reasumując - Pokój Pański czyli wewnętzrny spokój i radość u chrześcijanina nie stanowi wyniku jego "pracy nad sobą". Wręcz przeciwnie - jesli ktoś dokłada starań aby samemu przekształcić swoją psychikę to tym samym pokłada ufność w sobie samym a nie w Jezusie. W ten sposób zamyka sobie drogę do otrzymywanego z łaski daru Pokoju Pańskiego. Wiele razy to widziałem i sam tez tego doświadczyłem."musze panować nad gniewem", "Nie mogę robić tego", "musze robić tamto" itd. Ale nawet jeśli panujesz nad gniewem to on nadal w tobie jest i tak naprawdę dalej chcesz "robić to" a nie chcesz "robić tamtego". W ten sposób nikt nigdy nie osiagnie wewnętzrnego spokoju ani radości lecz raczej frustrację i rozczarowanie. Dopiero zaprzestanie tej szarpaniny, poddanie się i otwarcie się na działanie siły z zewnąttz czyli mocy Ducha powoduje, że zmiana priorytetów zaczyna być autentyczna i pojawia się Pokój o którym mowa.
 
D

Deleted member 6431

Guest
Łk,6 17.20-26

' Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom'
 

Kelsi

Well-Known Member
1 040
19 920
Ps 1,1-2
1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobania w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą 3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.

4 Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. 5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy- w zgromadzeniu sprawiedliwych, 6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.

. . . .


Psalm 137:1-9
Nad rzekami Babilonu ..

By the
rivers of Babylon, there we sat down
Ye
-eah we wept, when we remembered Zion
 
Ostatnia edycja:

Maksymiliana

Everyday Hero
316
176
"Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami."
Księga Wyjścia, rozdział 22 werset 21-23
 
D

Deleted member 6431

Guest
The Times of Israel" donosi, że międzynarodowemu zespołowi archeologów udało się odnaleźć biblijne miasto Ziklag. Według Pisma Świętego to właśnie do niego uciekł przed Saulem król Dawid. Odkrycie może rozpalić debatę na temat historyczności biblijnego króla Izraela.

Badacze są zgodni co do tego, że biblijny król Dawid faktycznie istniał. Jednak dotychczas brakowało dowodów na to, że - zgodnie z treścią Biblii - rządził zjednoczonym królestwem na terenie Judei. Odkrycie historycznego Ziklag wzmacnia teorię o tym, że około 1000 r. p.n.e. Dawid był królem Izraela.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomo...ne-zaginione-miasto-w-ktorym.html#s=BoxOpImg1
 
Ostatnio edytowane przez moderatora:
D

Deleted member 6431

Guest
Z każdego drzewa tego ogrodu jedz w pełni. Ale nie jedz z drzewa poznania dobra i zła. Bo w dniu, w którym zjesz, umrzesz w pełni' por. Rdz 2,16-17
 
Do góry Bottom