Jak cywile rozmawiają z policją

Cptkap

Well-Known Member
700
3 225
Aktualnie film promowany na yt więc przynajmniej kilkaset tysięcy wyświetleń będzie miał.Policjanci puścili jakąś ściemę na wykopie, że rzekomo moja dziewczyna zakłócała ciszę nocną. Ja tej nocy odkurzałem sobie na stacji samochód bo następnego dnia miałem wyjazd na tydzień. Nagle dzwoni do mnie dziewczyna, że policja wtargnęła do mieszkania. Policjanci bronili się, że ich zaprosiła ale nagranie pokazuje, że na początku tłumaczyli się "weszliśmy bo nie wiedzieliśmy co pani chce zrobić". Potem zmienili zdanie że "pani powiedziała PROSZĘ (zapraszam)". Bronicie policjantów, którzy sami nie przestrzegają prawa? Bronicie policjanta, który nie chce się przedstawić tylko twierdzi "Pan wszedł do mieszkania więc niech się pan wylegitymuje". Wiem, że te wszystkie konta, które bronią gliniarzy, którzy łamią prawo to prawdopodobnie ich konta. Mam nadzieję, że policjanci zaczną przestrzegać prawa zanim będą tego wymagać od innych.
 

mikioli

Well-Known Member
2 770
5 377
Czytam, że odmowa podania danych osobowych na prośbę szkiełów podpada pod wykroczenie. Pies może wylegitymować cię kiedy chce z dowolnego powodu, który musi jednak podać:

http://maszprawo.org.pl/2013/06/spisywanie-legitymowanie-przez-policje/

Innymi słowy, kolo z tego filmiku mógł zostać zgodnie z prawem zatrzymany na 48 godzin za odmowę okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Ale facet nie odmówił... to oni nie potrafili podać podstawy i sami zrezygnowali z podjęcia czynności.
 
OP
OP
D

Deleted member 427

Guest
W sumie racja.

Jedynie w przypadku oczywistego nadużycia przez policjanta jego uprawnień (oczywisty brak podstawy do wylegitymowania), moglibyśmy odmówić okazania dokumentów. Powstaje wtedy jednak problem natury dowodowej, czyli udowodnienie przebiegu czynności policjanta - warto mieć wielu świadków lub nagrywać przebieg czynności.
 

mikioli

Well-Known Member
2 770
5 377
W sumie racja.

Jedynie w przypadku oczywistego nadużycia przez policjanta jego uprawnień (oczywisty brak podstawy do wylegitymowania), moglibyśmy odmówić okazania dokumentów. Powstaje wtedy jednak problem natury dowodowej, czyli udowodnienie przebiegu czynności policjanta - warto mieć wielu świadków lub nagrywać przebieg czynności.
Dla mnie to pieseły powinny mieć kamery... a jak się nie nagrało to moje słowo jest ważniejsze niż słowo funkcjonariusza, bo znaczy, że albo mataczy, albo jest nieprofesjonalny, niechlujny nie zachowuje standardów, więc niewiarygodny. Ponadto powinni podawać artykuły przy takiej rutynie, że ktoś nie ucieka ani nic.
 

Kompowiec2

Satatnistyczny libertarianin
459
168
Ktoś mi kiedyś napisał:
czyli, że bohater leci w chuja z ludźmi którzy po prostu nie mogą potraktować go tak jak na to zasługuje bo stracą pracę.
Dlaczego, dlaczego to nie działa w przypadku milicji, dlaczego... fuuck.

Co do filmu sputnika - pełna orka.
 

father Tucker

egoista, marzyciel i czciciel chaosu
2 337
6 516
Czytam, że odmowa podania danych osobowych na prośbę szkiełów podpada pod wykroczenie. Pies może wylegitymować cię kiedy chce z dowolnego powodu, który musi jednak podać:

http://maszprawo.org.pl/2013/06/spisywanie-legitymowanie-przez-policje/

Innymi słowy, kolo z tego filmiku mógł zostać zgodnie z prawem zatrzymany na 48 godzin za odmowę okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Koleś który to napisał, mija się z prawdą. cytuję art. 15 ustawa o policji:

1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14 czynności Policji, mają prawo:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw;

Uwaga: zwracam uwagę - artykuł 15 odwołuje się do artykułu 14 ww. ustawy, w której mamy następujące smaczki:

1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:
1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń;
2) poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „osobami poszukiwanymi”;
3) poszukiwania osób, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia lub wolności, zwanych dalej „osobami zaginionymi”.
2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.
[...]
5b. W celu wykonywania zadań w zakresie kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129 uprawnienia policjanta i niektórych podmiotów w trakcie kontroli ruchu drogowego ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), Policja może prowadzić wyszukiwania informacji za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, na zasadach określonych w art 80k–80r tej ustawy.

Czyli:
Pies może cię wylegitymować wtedy i tylko wtedy gdy:
1. Jesteś osobą podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego lub jesteś świadkiem takiego czynu; dotyczy to również spraw "na gorącym uczynku"
2. jesteś osobą poszukiwaną ( lub jest podejrzenie, że taką osobą jesteś )
3. jesteś osobą zaginioną ( lub jest podejrzenie, że taką osobą jesteś )
4. Policjant wykonuje czynności zlecone mu przez sąd, prokuraturę (np. doprowadzenie świadka na rozprawę ) bądź organ administracji państwowej/ lokalnej

Nie ma mowy o legitymowaniu z dupy!

Pies musi podać ci powód.
Dodatkowo:
Jeżeli jesteś osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa/wykroczenia masz prawo składania wyjaśnień. kodeks postępowania karnego:
art. 175
§ 1. Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć.

Art. 74. § 1. Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść.
§ 2. Oskarżony jest jednak obowiązany poddać się:
1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom nie połączonym z naruszeniem integralności ciała; wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom,
2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób.
§ 3. W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o których mowa w § 2 pkt 1, a także, przy zachowaniu wymagań określonych w § 2 pkt 2 lub 3, pobrać krew, włosy, wymaz ze śluzówki policzków lub inne wydzieliny organizmu.
§ 4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób poddawania oskarżonego oraz osoby podejrzanej badaniom, a także wykonywania z ich udziałem czynności, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3 oraz § 3, mając na uwadze, aby gromadzenie, utrwalanie i analiza materiału dowodowego były dokonywane zgodnie z aktualną wiedzą w zakresie kryminalistyki i medycyny sądowej.

http://prawonadrodze.org.pl/prawa-i-obowiazki-osoby-podejrzewanej-o-popelnienie-wykroczenia/
 

simek

Well-Known Member
1 367
2 119
Nie ma mowy o legitymowaniu z dupy!
Niby gość może ci powiedzieć, że wyglądasz podobnie jak jeden obecnie podejrzany/poszukiwany/zaginiony koleś, więc może cię wylegitymować, ale z drugiej strony chyba z każdego takiego kontaktu z policjantem możesz domagać się spisania protokołu i już ciężej mu będzie ściemniać, możliwe, że komuś się będzie musiał wytłumaczyć z tego co zrobił i po co, tylko, że tobie raczej nic z tego nie przyjdzie.
 

tosiabunio

Grand Master Architect
Członek Załogi
6 980
15 142
Protokół to jedynie w przypadku kontroli osobistej (przeszukania), nie wydaje mi się, zby legitymowania wymagało spisania protokołu, może najwyżej notatkę.
 

simek

Well-Known Member
1 367
2 119
No, to tym bardziej - "legitymowanie z dupy" jest możliwe i nic z tym nie można zrobić.

Tak jeszcze do tematu, to ja ostatnio dostałem stówkę za czerwone światło (jako pieszy), z policjantami nie pogadałem w ogóle, bo wiedziałem, że nie mam argumentów (często przechodzę obok pasów, aby to kwalifikowali jako przechodzenie w niedozwolonym miejscu zamiast niestosowania się do sygnalizacji, ale nie tym razem) do kłótni, więc obrażony w ogóle się do nich nie odzywałem jak pytali co w życiu robię i czy mam prawko.
 

tomky

Well-Known Member
790
2 036
O ile są mniejsze straty za przechodzenie w niedozwolonym miejscu zamiast niestosowania się do sygnalizacji?
 

simek

Well-Known Member
1 367
2 119
Podobno 50 zł vs 100 zł

Oczywiście nie wiem, czy taka argumentacja przejdzie, mandatu zawsze można nie przyjąć, a co sędzia wymyśli to cholera wie, może uznać, że 30 cm od pasów to też się zalicza jako pasy, więc ma być stówka, płać pan i spierdalaj.
 

father Tucker

egoista, marzyciel i czciciel chaosu
2 337
6 516
Niby gość może ci powiedzieć, że wyglądasz podobnie jak jeden obecnie podejrzany/poszukiwany/zaginiony koleś, więc może cię wylegitymować

Wtedy korzystasz z odmowy składania wyjaśnień. Nie masz obowiązku się sam obciążać. Taki paragraf 22. Dopiero jak powiedzą że jesteś świadkiem, wtedy musisz ( chyba że sprawa dotyczy osoby ci najbliższej )
 
Do góry Bottom