Symulacja akapu

Lancaster

Kapłan Pustki
1 158
1 114
Co prawda nie ma obecnie możliwości symulowania akapu, ale można zrobić eksperyment cyfrowy. Czy ktoś by się chciał zabawić w tym wątku w symulacje akapu?
 

noniewiem

Well-Known Member
615
975
Kod:
from mesa import Agent, Model
from mesa.time import RandomActivation
from mesa.space import MultiGrid
import random


# Lista dostępnych wartości dla kategorii
religions = ['religion1', 'religion2', 'religion3']
ideologies = ['ideology1', 'ideology2', 'ideology3']
lifestyles = ['lifestyle1', 'lifestyle2', 'lifestyle3']
reproductive_strategies = ['strategy1', 'strategy2', 'strategy3']


# Lista dostępnych osobowości
personalities = ['aggressive', 'passive', 'rational', 'emotional']


# Lista chorób psychicznych
mental_illnesses = [None, 'depression', 'anxiety', 'bipolar_disorder']


# Lista dostępnych płci
genders = ['male', 'female']


# Lista dostępnych ras
races = ['race1', 'race2', 'race3', 'race4']


# Definicja agenta
class TraderAgent(Agent):
  def __init__(self, unique_id, model):
    super().__init__(unique_id, model)
    self.money = random.randint(50, 100) # Pieniądze
    self.goods = random.randint(20, 50)  # Towary
    self.security = 0 # Pieniądze wydane na ochronę
    self.religion = random.choice(religions) # Przypisana religia
    self.ideology = random.choice(ideologies) # Przypisana ideologia
    self.lifestyle = random.choice(lifestyles) # Przypisany styl życia
    self.reproductive_strategy = random.choice(reproductive_strategies) # Przypisana strategia rozrodcza
    self.personality = random.choice(personalities) # Przypisana osobowość
    self.mental_illness = random.choice(mental_illnesses) # Przypisana choroba psychiczna
    self.gender = random.choice(genders) # Przypisana płeć
    self.race = random.choice(races) # Przypisana rasa
    self.age = random.randint(18, 70) # Przypisany wiek


  def step(self):
    # Wynajęcie ochrony (losowa decyzja zmodyfikowana przez religię, ideologię, styl życia, strategię rozrodczą, osobowość i czynniki biologiczne)
    if random.random() < self.hire_security_probability():
      self.hire_security()


    # Wybierz losowego agenta do handlu lub wymuszenia
    other_agent = self.random.choice(self.model.schedule.agents)
    
    if other_agent != self:
      if random.random() < self.coerce_probability():
        self.coerce_trade(other_agent)
      else:
        self.voluntary_trade(other_agent)


  def hire_security_probability(self):
    base_probability = 0.1
    if self.religion == 'religion1':
      base_probability += 0.1
    elif self.ideology == 'ideology1':
      base_probability += 0.05
    elif self.lifestyle == 'lifestyle1':
      base_probability -= 0.05
    elif self.reproductive_strategy == 'strategy1':
      base_probability += 0.05


    if self.personality == 'aggressive':
      base_probability += 0.1
    elif self.personality == 'passive':
      base_probability -= 0.05
    elif self.personality == 'rational':
      base_probability += 0.05
    elif self.personality == 'emotional':
      base_probability -= 0.05


    if self.mental_illness == 'depression':
      base_probability -= 0.05
    elif self.mental_illness == 'anxiety':
      base_probability += 0.1
    elif self.mental_illness == 'bipolar_disorder':
      base_probability += random.choice([-0.1, 0.1]) # Zmienność nastroju


    if self.gender == 'male':
      base_probability += 0.05
    elif self.gender == 'female':
      base_probability -= 0.05


    if self.age < 30:
      base_probability += 0.05
    elif self.age > 50:
      base_probability -= 0.05


    return base_probability


  def coerce_probability(self):
    base_probability = 0.05
    if self.personality == 'aggressive':
      base_probability += 0.15
    elif self.personality == 'passive':
      base_probability -= 0.05
    if self.mental_illness == 'bipolar_disorder' and random.random() < 0.5:
      base_probability += 0.1 # Zwiększone ryzyko wymuszenia w stanach maniakalnych


    if self.gender == 'male':
      base_probability += 0.05
    elif self.gender == 'female':
      base_probability -= 0.05


    if self.age < 30:
      base_probability += 0.05
    elif self.age > 50:
      base_probability -= 0.05


    return base_probability


  def hire_security(self):
    cost = random.randint(5, 15)
    if self.money >= cost:
      self.money -= cost
      self.security += cost


  def voluntary_trade(self, other_agent):
    if self.money > 0 and other_agent.goods > 0:
      trade_amount = random.randint(1, min(self.money, other_agent.goods))
      self.money -= trade_amount
      self.goods += trade_amount
      other_agent.money += trade_amount
      other_agent.goods -= trade_amount


  def coerce_trade(self, other_agent):
    if other_agent.goods > 0:
      trade_amount = random.randint(1, other_agent.goods)
      other_agent.goods -= trade_amount
      self.goods += trade_amount
      print(f"Agent {self.unique_id} coerced Agent {other_agent.unique_id} for {trade_amount} goods.")


# Definicja modelu
class TradeModel(Model):
  def __init__(self, N):
    self.num_agents = N
    self.schedule = RandomActivation(self)
    self.grid = MultiGrid(10, 10, True)
    
    for i in range(self.num_agents):
      agent = TraderAgent(i, self)
      self.schedule.add(agent)
      x = self.random.randrange(self.grid.width)
      y = self.random.randrange(self.grid.height)
      self.grid.place_agent(agent, (x, y))


  def step(self):
    self.schedule.step()
    # Losowe konflikty i rozwiązania przez sąd
    if random.random() < 0.05:
      self.resolve_conflict()


  def resolve_conflict(self):
    agent1, agent2 = random.sample(self.schedule.agents, 2)
    if agent1.goods > 0 and agent2.goods > 0:
      winner = random.choice([agent1, agent2])
      loser = agent1 if winner == agent2 else agent2
      penalty = random.randint(1, min(loser.goods, 10))
      loser.goods -= penalty
      winner.goods += penalty
      print(f"Conflict resolved: Agent {winner.unique_id} wins, Agent {loser.unique_id} loses {penalty} goods.")


# Inicjalizacja modelu
model = TradeModel(10)


# Uruchomienie modelu na kilka kroków
for i in range(10):
  model.step()
  for agent in model.schedule.agents:
    print(f"Agent {agent.unique_id}: Money = {agent.money}, Goods = {agent.goods}, Security = {agent.security}, Religion = {agent.religion}, Ideology = {agent.ideology}, Lifestyle = {agent.lifestyle}, Reproductive Strategy = {agent.reproductive_strategy}, Personality = {agent.personality}, Mental Illness = {agent.mental_illness}, Gender = {agent.gender}, Race = {agent.race}, Age = {agent.age}")
 

jkruk3

Member
50
96
Symulowanie jest jak najbardziej możliwe i to przy użyciu różnych frameworków. Ba nawet można mówić o elementach istnienia w ramch walki państw. Jak tam ten projekt tego czecha?
 
Do góry Bottom