Policja kupuje amunicję do tłumienia zamieszek

Mad.lock

barbarzyńsko-pogański stratego-decentralizm
5 148
5 069
http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=10715

Fragmenty:
"Zamówiona amunicja musi trafić do policyjnych magazynów do końca października 2013."
"Pododdziały zwarte, odpowiedzialne za tłumienie zamieszek, mają dostać trzy rodzaje amunicji, w tym jedną w trzech odmianach. Policja zainteresowana jest zakupem 58 tys. nabojów z pociskiem w postaci 4,5-g kuli gumowej o średnicy 17,4 o zasięgu niebezpiecznego rażenia do 20 m. Ponadto chce pozyskać naboje z pociskami w postaci gumowych, ubrzechwionych walców o średnicy 18,8 mm i masach 7,3 g i 10,3 g, charakteryzujących się niebezpiecznym zasięgiem na dystansie 20, 30 i 50 m (najcięższy pocisk). Łącznie ma być ich 145 tys. z czego po 60 tys. z pociskami o mniejszej masie i 25 tys. z walcami 10,3-g. Wszystkie naboje niezabijające mają być dostarczane w białych łuskach, pozwalających na szybką identyfikację amunicji."

"Policja chce także zakupić 25,3 tys. nabojów z pociskiem w postaci pojemnika plastykowego mieszczącego mieszaninę proszku żelaznego i talku technicznego w łusce koloru zielonego, jak też 3 tys. z takim samym pociskiem z domieszką CS (o-chlorobenzylidenomalononitrylu, w postaci mieszaniny termosublimacyjnej) w żółtej łusce. Ich zasięg niebezpiecznego rażenia to 430 m, pocisk po trafieniu w przeszkodę musi przebić ją i po penetracji rozsypać na pył, nie powodując rażenia kolejnego celu. W drugim przypadku, substancja łzawiąca ma po uderzeniu oddziaływać drażniąco na błony śluzowe.
Ostatnim rodzajem amunicji specjalnej, której zakupem zainteresowana jest Policja jest 2 tys. nabojów ostrzegawczych. Mają być pozbawione pocisku i ładunek błyskowo-akustyczny w postaci mieszaniny azotanu sodu i proszku magnezowego. Musi on całkowicie spalać się w lufie i mieć wyłącznie działanie świetlne i dźwiękowe. Przy czym natężenie dźwięku w odległości 1 m od wylotu lufy musi być większe, niż 110 dB. Ze względów bezpieczeństwa ich zasięg niebezpieczny określa się na 20 m. Naboje mają być dostarczane w białych łuskach."

"Opisane w specyfikacji rodzaje amunicji odpowiadają nabojom 12/70 produkowanym przez FAM Pionki (Europoltech: Destruktor dla antyterrorystów, 2013-04-18), odpowiednio: Bąk, Chrabąszcz 20, Chrabąszcz 30, Chrabąszcz 50, PR-PIK 98, CS-98 i ONS-2000.
Co roku Policja dokonuje zakupów podobnych nabojów, choć obecnie w znacznie mniejszej liczbie, niż w 2012. Rok temu w czerwcu podpisano umowę wartą 1,33 mln zł (brutto) dotyczącą pozyskania z FAM Pionki 381,7 tys. sztuk amunicji specjalnej. Funkcjonariusze dostali 32,7 tys. nabojów Bąk, po 100 tys. Chrabąszcz 20, Chrabąszcz 30 i Chrabąszcz 50, 6 tys. proszkowych PR-PIK 98 i 5 tys. proszkowych z środkiem drażniącym CS-98 oraz 38 tys. ostrzegawczych (choć wówczas nabytych jako ćwiczebne) ONS-2000.
Warto dodać, że w październiku 2012 Policja zakupiła też amunicję bojową kalibru 12: 60 tys. nabojów kulowych W8 MP (3,24 zł sztuka), 24 325 nabojów śrutowych LFT-6,8 (3,2 zł sztuka). W ramach tej umowy pozyskano też 3 tys. nabojów proszkowych PR-PIK-Magnum (6,46 zł sztuka). Łączna wartość kontraktu na 87,3 tys. sztuk amunicji wyniosła ponad 291 tys. zł (brutto)."

W 2012 uzbroili się jak na wojnę i jeszcze im mało.
 
Do góry Bottom