Libnetopedia - przewodnik po libnecie

Ciek

Miejsce na Twoją reklamę
Członek Załogi
4 741
12 092
Zgłoszono na SB problem z rozumieniem nas i sugestię jego rozwiązania w postaci słownika, a więc oto i jest słownik. Proszę przesyłać propozycje haseł wraz z opisem. Hasła istniejące można oczywiście zmieniać na lepsze, bardziej nowoczesne. Poniżej rezerwuję 2 posty, jeden z hasłami, drugi z opisem zwyczajów, które w społeczności niewątpliwie się wykształciły. Kilka haseł proponuję na starcie na dobry początek.W miarę możliwości proszę nie definiować rzeczy, które są powszechnie znane i linkować do tematów z rozkminką dla danego hasła. Temat ma w domyśle pomóc odnaleźć się nowym użytkownikom w skrótach myślowych i innych rzeczach, z którymi może być problem. Zastrzegam sobie możliwość nie dodania hasła, które uznam za bezsensowne. Jest wolny rynek, zawsze możesz założyć konkurencyjną libnetopedię :)

Słownik

Kluczowe tematy
Zwyczaje i lokalny folklor
 
Ostatnia edycja:
OP
OP
Ciek

Ciek

Miejsce na Twoją reklamę
Członek Załogi
4 741
12 092
Słownik

A
AKAP
Aksjomaty
Antynatalizm -

B
Biedyzm -

Bitcoin - pierwsza zdecentralizowana autonomiczna waluta posiadająca publiczny zapis transakcji, przy odpowiednim użyciu zapewnia wysoki poziom anonimowości zezwalający na obrót narkotykami czy bronią w deepwebie.
Breivik, Anders - aktualny rekordzista Europy w odjebce bronią palną.
Breiviki - substancja wytwarzana w organizmie liba na skutek agresji państwa. Wysokie stężenie breivików we krwi wzmacnia skłonność do odjebki.
Brutalizm - radykalny nurt filozoficzny zakładający, że odjebka jest receptą na większość problemów trapiących człowieka.
BTC - patrz "Bitcoin"

C

CP - w zależności od kontekstu dziecięca pornografia (child porn) lub broń czarnoprochowa.
Cyborg - patrz "Korwin - Mikke, Janusz"

D
Demokracja
- totalitarny reżim polityczny, w którym grupa przedstawicieli państwa narzuca swoją wolę ludności zamieszkującej dane terytorium powołując się na legitymizację swych działań wynikającą z wyborów.
Drogi
- element infrastruktury transportowej powstały dzięki państwowemu zamordyzmowi. W akapie nieznane, zastąpione pojazdami latajacymi.
Dzieci
- jeden z podstawowych towarów handlowych w akapie. W propertarianizmie są własnością rodziców, w libertarianizmie posiadają osobowość, co jest jedną z podstawowych różnic między tymi systemami.
Dzień Sznura - masowa odjebka komuchów, która doprowadzi do upadku państwa i nastania akapu. Ma nastąpić na jesieni, ale nie sprecyzowano której.
Dziurawiec - mocny psychostymulant likwidujący objawy zmęczenia, dzięki czemu można dłużej nic nie robić.

E
F
Fritzl, Josef
- najbardziej rozpoznawalny przedstawiciel myśli propertariańskiej, wskazywany jako wzorowa głowa propertariańskiej rodziny.
G
Gadsdena, flaga -

GAZDA - użytkownik libnetu, autor koncepcji gazdyzmu, pierwszy i jedyny gazdysta. Prowadzi wojnę z Rzeczpospolitą, planując obecnie strategiczny manewr przegrupowania się na z góry upatrzonych pozycjach na ziemi obiecanej. Obdarzony nadnaturalnymi zdolnościami rozumienia każdego języka i wykonania każdej pracy.
Gazdysta - patrz "GAZDA" i "gazdyzm".
Gazdyzm - radykalna, jednoosobowa, doktryna społeczno-gospodarczo - językowa autorstwa użytkownika GAZDA. W sferze społeczno - gospodarczej zakłada, że akap już istnieje, wystarczy po niego pojechać do ziemi obiecanej. W sferze językowej zakłada odejście od posługiwania się liczbą mnogą, jako reliktem komuny. Myśli przewodnie gazdyzmu to: "hehe" oraz "Nie mów mi co mam robić, komuchu".
Globcio
Godzinki
- wirtualna waluta zaproponowana przez użytkownika Krystkon, mająca w domyśle ułatwić urzeczywistnienie ideałów komunistycznych. Godzinki dzielą się na minutki.

H

Heglowanie
Hitler, Adolf - Odpowiednik kota Schrodingera w polityce, jednocześnie prawicowy i lewicowy. Bohater memów i lolcontentu, umożliwiający szybką selekcję użytkowników z poczuciem humoru od podludzi.
Hołd myckowy -
Humanitaryzm - przeciwieństwo brutalizmu.

I

Ignor
IP - intellectual property, własność intelektualna. .

J

Jebawka - profil "jak będzie w akapie" na facebooku. Początkowo traktowana jako możliwe otwarcie się libertarian na masy pracujące miast i wsi w celu głoszenia im radosnej nowiny nadchodzącego AKAPu. W niedługim czasie zdominowana przez podludzi.
Jesień - data rozpoczęcia Dnia Sznura.
JKM

K
Kapitalizm
Kelthuz
Knaga -władza państwowa.
Knajpa
- niejawna część libnetu. Miejsce gdzie koszerne liby planują przejęcie władzy nad światem i pozostawienie go samemu sobie.
Komuch - każdy kto nie jest libem.
Korwin - Mikke Janusz
Koszerność - miara ilości libertarianizmu w libie.
Krasnal, krasnal - w AKAPie sprzęt domowy (zazwyczaj ogrodowy) wytwarzający energię oraz rozwiązujący sąsiedzkie sprzeczki dzięki energii wytwarzanej w procesie rozszczepiania jąder pierwiastków.
Krystkon

L
Lajki -
polubienia postów na libnecie. Zazwyczaj związane z koszernością wypowiedzi, śmieszkizmem lub Adolfem Hitlerem.
Lajkcoin -
koncepcja waluty opartej o standard lajków na libnecie.
Legitymizowanie
Lewak
- patrz "komuch".
Lib - zwolennik libertarianizmu, propertarianizmu lub gazdyzmu.
Libertarianizm - system konkurujący z propertarianizmem o miano najlepszego z systemów jakie wymyślono.
Libnet - najlepsze forum w internecie zgodnie z badaniem przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie użytkowników libnetu.
Literki - patrz "MBTI"
Lolcontent -
 
Ostatnia edycja:
OP
OP
Ciek

Ciek

Miejsce na Twoją reklamę
Członek Załogi
4 741
12 092
M
MBTI -

McVeight, Timothy - aktualny rekordzista świata w odjebce stylem dowolnym.
Mina przeciwpiechotna - urządzenie służące automatycznej odjebce trespasserów.
N
Nadludź
- patrz "lib"
NAP
Niewidzialna Ręka (rynku) - nadprzyrodzony byt rozwiązujący wszelkie problemy trapiące ludzi poprzez brak jakiejkolwiek interwencji. W związku ze zbliżaniem się Dnia Sznura i akapu objawiająca się od czasu do czasu koszernym libom.


O
Odjebka
- fizyczna eksterminacja. Występuje w wersji prostej oraz wraz z potomstwem (OWZP, WZP)
OWZP - patrz "odjebka"
Ozjasz - patrz "Korwin - Mikke, Janusz"

P
Państwo
- zorganizowana grupa przestępcza dążąca do pozbawienia wolności i majątku mieszkańców danego terytorium.
PAO - prywatna agencja ochrony. Prywatny podmiot działajacy na warunkach rynkowych, zastępujący w AKAPie państwową knagę w celu utrzymania porządku i bezpieczeństwa.
Paragwaj - patrz "Ziemia Obiecana"
Partia Libertariańska -
Paróweczki - pożywienie o niesprecyzowanym składzie. zgodnie z teorią Korwina - Mikke ich sprzedaż w formie przetworzonej to jeden z najszybszych sposobów na wzbogacenie się w akapie.
Pedofilia
PL
- patrz "Partia Libertariańska"
Piwnica - miejsce zamieszkania koszernego liba.
Podludź
- patrz "komuch".
Prop - zwolennik propertarianizmu.
Propertarianizm - system, w którym źródłem prawa jest własność. Właściciel terenu określa i egzekwuje prawa na nim obowiązujące w sposób dowolny. Różnica pomiędzy libertarianizmem i propertarianizmem przebiega na linii dzieci, śpiochów i min przeciwpiechotnych.
PY - patrz "Paragwaj"

R
Rozmnażanie przez podział
- dotychczas nie potwierdzona empirycznie teoria bazująca na obserwacji życia rurkowców o zwiększaniu wpływów politycznych w demokracji poprzez rozłamy organizacji na mniejsze organizacje.
Rurkowiec - pozbawiony ambicji organizm zamieszkujący dno oceanu, który tylko by żarł i żył. Rozmnaża się przez podział.
Rzeczpospolita - państwo okupujące tereny położone w Europie między rz. Odrą i rz. Bug.
Rynek -

S
SB
- patrz "Shoutbox"
Shoutbox - komunikator tekstowy na libnecie, widoczny i dostępny dla zalogowanych użytkowników.
SL - patrz "stowarzyszenie libertariańskie".
Słowianie - częściowo mityczne ludy zamieszkujące akap znajdujący się na ziemiach dzisiejszej Polski w czasach przed chrześcijańskim zamordyzmem. Starożytni nadludzie, będący przodkami dzisiejszych libów, w przeciwieństwie do nieznanych starożytnych podludzi będących przodkami dzisiejszych komuchów. Zazwyczaj występują jako zwykli, wkurwieni słowianie (ZWS), którzy gdyby tylko żyli, to z pewnością zrobiliby porządek z III RP, pomijając fakt, że nie udało im się to z jej pierwszym wcieleniem.
Służby -
Somalia - patrz "Ziemia Obiecana"
Stowarzyszenie Libertariańskie-=

Ś

Śpioch - miłośnik trespassingu - sportu ekstremalnego w akapie. Żródło.

T
TBWA - tak będzie w akapie, o najlepszym z systemów z przymróżeniem oka. Źródło.
Trespassing - przekraczanie granic posesji bez zgody jej właściciela. Ze względu na zagrożenie odjebką uważany za jeden z najbardziej ryzykownych sportów ekstremalnych w akapie.
Trynkiewicz, Mariusz -
U
Ubekistan
- patrz "Rzeczpospolita".

W
Wonsz
- grzechotnik (ang. rattlesnake), jeden z elementów Flagi Gadsdena.
Wybory -
cykliczny element obrzędowości demokracji, w trakcie którego komuchy udzielają legitymizacji państwu.
WZP - patrz "odjebka".

Z

Zamordyzm
Zespół Aspergera -
Ziemia Obiecana - legendarna kraina, gdzie liby mogą żyć i bogacić się wolni od ucisku państwa. Zlokalizowana jest najprawdopodobniej gdzieś na terytorium Paragwaju lub Somalii.
ZWS - patrz "Słowianie"
 
Ostatnia edycja:
OP
OP
Ciek

Ciek

Miejsce na Twoją reklamę
Członek Załogi
4 741
12 092
Zwyczaje i lokalny folklor
 
Ostatnia edycja:
T

Tralalala

Guest
Bitcoin - pierwsza zdecentralizowana autonomiczna korporacja posiadająca publiczny zapis transakcji, przy odpowiednim użyciu zapewnia wysoki poziom anonimowości zezwalający na obrót narkotykami czy bronią w deepwebie.
 

pampalini

krzewiciel słuszności, Rousseaufob
Członek Załogi
3 585
6 809
Oprócz Krystkona dałbym jeszcze Godzinki. Poza tym PAO, humanitaryzm, pedofilia, Fritzl, Trynkiewicz, lajki, biedyzm.
 

Mad.lock

barbarzyńsko-pogański stratego-decentralizm
5 148
5 080
Asperger
Hołd myckowy
Ignor
Kapitalizm kompradorski
Legitymizowanie państwa
Literki
MBTI
Służby
Wolny rynek
 

Imperator

Generalissimus
1 565
3 548
Karyna- młoda, atencyjna działaczka polityczna, której polityczna działalność polega wrzucaniu obrazków w internecie i wykorzystywanie swej urody do zbierania tzw. "fejmu" od młodych, naposzczonych kuców. Najczęściej należy do aktualnej partii Korwina.

atencjonizm- nadmierna, wręcz patologiczna chęć uzyskania rozgłosu i rozpoznawalności
osoby z atencjonizmem nazywa się atencyjnymi kurwami (attencion whore)
 
Ostatnia edycja:
Do góry Bottom